SWORZNIE TENSOMETRYCZNE oraz OGRANICZNIKI OBCIĄŻENIA

SENSY to jedna z firm o największym doświadczeniu w zakresie sworzni tensometrycznych (nazywanymi także sworzniami lub kołkami bezpiecznikowymi ścinanymi) oraz elektronicznych ograniczników obciążenia do dźwignic (wciągników). Kiedy ustanawiano pierwsze europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa dźwignic, a w szczególności suwnic i wciągników, firma SENSY już oferowała produkty ze znakiem "CE" oraz rozwiązania całkowicie zgodne z tymi wymaganiami. Z tego względu firma SENSY oferuje najszerszy i najbardziej innowacyjny asortyment specjalistycznych produktów. Asortyment naszych produktów można podzielić na trzy części: ogniwa obciążnikowe, wyświetlacze i ograniczniki obciążenia.

 
 
Shear load pin Force pin Clevis shear pin Dynamometric axle for fireman lorry Load control double shear pin
SENSY S.A. - Z.I. Jumet - Allée Centrale -B-6040 Jumet, Belgium - N°: BE0427858981 - RPM Charleroi - Phone +32 71 25 82 00 - Fax +32 71 37 09 11 - Email : info@sensy.com